תנאים

תנאים לאחסון אתרים בחינם:

1. השימוש בשרת האחסון חינם הוא לשימוש פרטי בלבד ואינו כולל שימוש מסחרי.
2. המשתמש מאשר כי התוכן שהוא מאחסן בשרת האחסון חינם הוא חוקי ואינו מפר זכויות יוצרים, חוקי פרטיות או כל חוק אחר.
3. המשתמש מסכים לא להשתמש בשרת האחסון חינם לכל מטרה שעשויה לפגוע בשרת, במערכת או באתרים אחרים המאוחסנים על השרת.
4. המשתמש מאשר כי הוא מבין ומסכים לכך שהשימוש בשרת האחסון חינם הוא על אחריותו הבלעדית והוא לא יעשה כל טענה כלפי המפעיל בקשר לשימוש בשרת האחסון חינם.
5. המפעיל של שרת האחסון חינם לא יהיה אחראי על כל נזק או אובדן שעשוי להיווצר משימוש בשרת האחסון חינם.
6. המפעיל של שרת האחסון חינם ישאר בזכותו לסגור את השרת ללא התראה מוקדמת אם הוא יחשוב שהשימוש של המשתמש בשרת הוא לא חוקי או שעשוי לגרום לפגיעה בשרת או באתרי אחרים המאוחסנים עליו.
7. המשתמש מסכים לכך שהמפעיל של שרת האחסון חינם ישמור על כל הזכויות לשנות את תנאי השימוש של שרת האחסון חינם בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
8. התנאים לגבי שימוש בשרת האחסון חינם יחולו על ידי כל משתמש שירצה להשתמש בשרת האחסון חינם והוא מסכים לכך.